Myrskytuhotarkastus [31.08.2011]

[mobile]
[Myrskytuhot metsässä] [Myrskytuhopuiden korjuu] [Hakkuut myrskytuhometsissä]
Omenia kauriille

1. Metsäpalstan keskellä sijaitsevalle pellolle olivat paikalliset metsästäjät tuoneet omenia ravinnoksi kauriille.

Juuret näkyviin ja runko poikki

2. Ensimmäisessä tarkastuskohteessa oli kaksi juuria myöten kaatunutta puuta ja yksi parin metrin korkeudesta katkennut puu. Viimeksi mainittu on katkennut ilmeisesti vieressä olevan suuren puun kaatuessa sen päälle. Jos talvimyrsky sattuisi katkaisemaan puita tällä tavalla, niin silloin pystyyn jäävä osa säleytyisi selvästi.

Maassa ja pystyssä luokilla

3. Tässä näkyy kaatuneita neljä - viisi kappaletta ja lisäksi pystyyn on jäänyt pari luokille taipunutta, jotka täytyy myös kaataa pois myrskytuhopuina.

Kuusi ja toisen latva

4. Tässäkin isompi puu on katkaissut kaatuessaan pienemmän. Pienempi oli itse asiassa katkennut noin 10 metrin korkeudelta, joten maassa oli vain kyseisen puun ohut latvaosa.

Jäkälä ja saniaisia

5. Tarkastusmatkan aikana silmiin osuu myös muita luontokohteita. Tässä kivimättäällä on sammalta, saniaisia ja ilmeisesti vihreää jäkälää, jos tunnistan kasvin oikein.

Tukkipuu

6. Monet kaatuneista puista olivat suurikokoisia ja ilmeisiä tukkipuita. Myrskyn kaatamat puut eivät enää kelpaa tukkipuuksi vaan menevät parhaimmillaan vain kuitupuuksi. Kuitupuupölkyiksi katkotaan puunrungosta ne osat, jotka ovat liian ohuita tai huonolaatuisia tukeiksi. Jonkin verran myrskytuhopuita korjataan myös polttopuiksi, mutta paljon jätetään lahoamaan maahan luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.

Kivikossa

7. Monesti myrsky kaataa kivikoissa kasvavia puita, koska puiden juuristo ei ole alla olevien kivien vuoksi yhtä tukevasti kiinni maaperässä, kuin toisentyyppisellä alustalla kasvavat puut.

Juurihalkeama

8. Tässä kaatunut puu on ilmeisesti kaatanut vieressä olleen, joka oli haljennut juuristosta. Joskus juurihalkeaminen saattaa johtua juuriston vaurioitumisesta. Esimerkiksi maannousemasienitauti on saattanut tehdä yksittäisten puiden juuriston ontoksi ja heikommaksi.

Juuret kivellä

9. Tässä kaatuneen puun juuristo on paljastanut alla olevan kivisen maaperän, joka on edesauttanut puun kaatumista.

Päätehakkuu

10. Myrskytuhojen lisäksi tutkimme myös yhden päätehakkuualueen, jossa on oheisen näköistä puustoa.

Pellon laitaan

11. Päätehakkuualue jatkui edellisen kuvan mäensyrjästä pellon laitaan.

Luokkipuut kuiduksi

12. Pellon laidassa oli päätehakkuupuiden joukossa myös pari myrskyn luokille puhaltamaa puuta, jotka menevät ehkä kuitupuuksi.

Kauriin luuranko

13. Päätehakkuualuetta tarkastaessa törmäsimme kauriin luurankoon. Se sijaitsi metsässä pellon laidalla. Pellon toisella puolella oli metsästäjien koppi. Kyseessä saattoi olla salametsästäjän ampuma kauris tai sitten se oli ammuttu hämärässä ja jäänyt löytämättä. Tietysti se saattoi olla myös ilveksen tai karhun saalis.

Sorkka ja lapaluu

14. Kauriin lapaluu ja jalka sorkkineen.

Kauriin pääkallo

15. Hampaiden perusteella kyseessä oli aikuinen kauris, mutta edellisessä kuvassa ja taustalla näkyvät sorkat olivat sen verran pieniä, että se oli ehkä edellisen vuoden poikanen, joka oli kuollut syksyllä.

Myrskyryteikkö

16. Metsäpalstan tutkiminen paljasti lisää myrskyn kaatamia tai vaurioittamia puita. Ehdimme noin puolentoista tunnin aikana tutkia vain osan metsäpalstasta, mutta löysimme sinä aikana noin 50 myrskyn vaurioittamaa puuta. Metsäpalsta on vakuutettu, joten ilmeisesti osa vaurioista saadaan korvattua sitä kautta.

Tuore kauriinuloste

17. Metsäpalstalla kiertäessämme pongasimme myös nämä tuoreet kauriin ulosteet.

18. Alkamaisillaan ollut syksy oli tuonut mukanaan myös sienet metsään, vaikka kanttarellit oli joku käynyt jo keräämässä pois. Mutta yhdestä kannosta löytyi tämä värikäs sieniryhmä. Ei varmastikaan syötäviä.

Pusikon raivaussuunnitelmia

19. Tien varressa tarkastusryhmä tähyili metsään ja kaavaili lehtipuupusikon raivaamista, jotta työkone pääsisi tästä kohtaa metsään korjaamaan pois myrskyn kaatamia puita.

Monille pitkään toimineille ja hyvin hoidetuille yhdistyksille on saattanut vuosien mittaan kertyä hiukan omaisuutta. Joskus sellaista kerääntyy jopa yhdistyksessä aktiivisesti mukana olleiden ihmisten testamenttilahjoituksina. Kaupungeissa yhdistykset sijoittavat ylimääräiset varat usein kiinteistöihin, esimerkiksi asunto-osakkeeseen. Mutta maaseudulla puolestaan rahat saattavat olla kiinni metsäpalstassa. Metsäpalstan hoitaminen vaatii yhdistykseltä monesti talkootyötä ja asiantuntemusta metsäasioissa sekä jossain tapauksissa erilaisia työkoneita aina moottorisahasta lähtien.

Olin elokuun viimeisenä päivänä sateisessa säässä tarkastamassa erään yhdistyksen metsäpalstaa kesän myrskyjen tuhojen arvioimiseksi sekä päätehakkuualueen määrittelemiseksi. Tarkastusmatkalla sattui myös hätkähdyttävä yllätys.

Myrskytuhopuista toivon mukaan saatavat tulot ja ajankohtaiseksi tullut päätehakkuu aiheuttavat sen, että metsäpalstan omistava yhdistys joutunee maksamaan myyntituloistaan arvonlisäveroa. Yhdistysten ja yhteisöjen vähäinen liiketoiminta on vapautettu arvonlisäverosta, mutta jos liikevaihto on tilikaudessa yli 8500 euroa, arvonlisäveroa on maksettava.

En ole metsäalan asiantuntija, joten tämän kuvablogin asiavirheet menevät sitten allekirjoittaneen piikkiin.

Sähköpostipalautetta Keskilinkille voi lähettää osoitteeseen webmaster (miumau) keskilinkki (piste) com.

Kirjoittaja on FC Haka Oy:n vähemmistöosakas.

MySpace Lähetä MySpaceen

[Paluu] [2011]

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!